JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipartEksamensopgave af Frederikke Hvenegaard

Konklusion på Sansetæppe om Skabelsen  

Efter at jeg havde valgt regnbuens farver til mit tæppe, viste der sig en større symbolik og harmoni i tæppet, end jeg havde regnet med, og den viste sig helt anderledes end de gængse symboler for farver.

Jeg havde valgt at bruge regnbuens farver i modsat rækkefølge af, hvad de fleste farvecirkler gør. Som følge deraf startede jeg skabelsen på en violet baggrund.

1. dag: Violet
Til min overraskelse fandtes en jødisk farvelære. Den jødiske farvelære havde knyttet betydningen grundlæggelse til den violette farve, og nu viste det sig at jeg havde lagt verdens grundvold på den rigtige baggrundsfarve, violet!

2. dag: Blå
Under læsningen af skabelsesberetningens 2. dag viste det sig, at Gud den dag satte skel mellem havet på Jorden og himlen, og derved havde den blå vlies de bedste betingelser for at danne en perfekt baggrundsfarve.

3. dag: Grøn
Den grønne flies på 3. dagen overraskede ved, at den passede fint som baggrund til, at Gud lod alt det grønne, træer og blomster spire frem på det nu tørlagte land.

4. dag: Gul
Gul kom som den 4. dag, og hvad jeg aldrig før havde observeret under min bibellæsning var, at Gud havde været lidt længe om at skabe himlens stjerner, solen og månen. Den gule farves betydning var skønhed, og det var netop, hvad der kendetegnede det, Gud skabte denne dag.

5. dag: Orange
Betydningen af den orange farve på 5. dag var pragt. Det kan siges at være det rette ord for den eventyrlige varietet af fugle og fisk Gud skabte denne dag. Desuden er fugle og fisk æglæggende, og blommen er som oftest orange, og så er der vel også lidt passende symbolik i det, når vi hurtigt haster videre til

6. dag: Rød
Den er rød. Her skabes pattedyrene og dermed også mennesket, - og alle føder de levende børn og unger. Ser vi på dagens farve må vi sande at dens betydning, strenghed, meget vel kunne hentyde til det senere så triste oprør imod Gud, nemlig syndefaldet.

7. dag: Hvid
Den hvide farves betydning på 7. dagen er overraskende nok ikke hellighed og renhed som i den kristne farvelære, men glæde. Når man læser hele skabelsesberetningen, så er Guds glæde over det han skaber på de seks dage en gennemgående linje. Hvad kan Han andet end glæde og fryde sig over hele skaberværket på den syvende dag.

Her stoppede det ikke.

Primærfarver:
Jeg kom til at se, at de tre primærfarver blå, gul og rød havde betydningen barmhjertighed, skønhed og strenghed. Disse tre egenskaber er et kendetegn for Guds væsen. Faderen er den barmhjertige, der hjælper os i nøden, hans herlighed overgår al menneskelig forstand, men han er også streng i den forstand, at han som en fader opdrager sine børn.

Sekundære farve
De tre sekundære farver violet, grøn og orange havde betydningen grundlæggelse, sejr og pragt. Tre ord der alle kendetegner skabelsesværket storhed. Gud der grundlægger og Ordet, der sejrende skaber det pragtfulde univers. 


Hvid - sort
 Den hvide, med betydningen glæde, indeholder alle farver og dermed favner den både Gud og alt det skabte i sig. Den sorte bund i tæppet, hvorpå alting er samlet, betyder kongerige, hvilket er den betegnelse Gud selv bruger om hele sit Rige.

Ser vi på det samlede resultat bliver det ’sort – hvidt’.

Grå - visdom
Blander man den sorte og den hvide, får man farven grå. Overordnet indeholder grå dermed alle farver. Grå
betyder visdom og den er sat på forneden i den hvide trekant. Dermed må det siges, at være den fuldkomne afrunding af opgaven Skabelsen.  

Har I nogensinde set regnbuen? er Skabelsen fortalt for børn og barnlige sjæle. Læs den her.

Frederikke Hvenegaard