JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart


Kraftoverførsel

Af Gert Grube

Rom. 1,16: ”Evangeliet er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror.”

En dag besøgte jeg en ven, som var ved at udskifte en ”kraftoverførsel”, der forbandt en traktor med en møgspreder. Han forklarede mig, at den, han var ved at fjerne, var i stykker. Der skulle en anden PTO-aksel til – en ny kraftoverførsel, som kunne overføre traktorens mange kræfter til den efterfølgende vogn. Traktoren havde 182 hestekræfter, og alle kræfter kunne overføres ved hjælp af akslen, jo, en fantastisk kraftoverførsel. Hvem ville ikke gerne have 182 hestekræfter overført?

Jeg syntes, at ”kraftoverførslen” var et stærkt billede på det, vi får igennem evangeliet, gennem budskabet om ham, hvorfra al Guds kraft udgik og stadig udgår.

Paulus siger i sit glædesbrev Filipperbrevet, at han formår alt ved Guds kraft. Paulus kendte ikke til nederlagsstemning. Han havde det guddommelige mod, som Gud overfører til den, der tror. Paulus var fast forankret i Kristus, for han vidste, at budskabet om ham var Guds store kraftoverførsel til os, ja, at evangeliet om Jesus er Guds kraft til frelse for enhver, som tror.

Et andet sted skriver han, at Guds kraft udfolder sig helt i magtesløshed. 2. Kor.12,9. Det er gode ord at holde sig til, når livet gør ondt. Gud formår da ved sin Helligånd at tilføre os så megen trøst og så meget guddommeligt mod, at et ord fuldstændig smelter sammen med det bekymrede sind og forvandler mismod til livsmod. (Djævelens speciale er jo at udrydde enhver længsel og ethvert håb, så der kun er fortvivlelse tilbage – så der er al mulig grund til at søge kraftoverførsel hos Gud).

Paulus, der var storforbruger af Guds kraft, advarer gang på gang mod at kæmpe i egen kraft. Nej, det skal være evangeliet om Guds store frelse, der skal være igangsætter og opretholder i alt, hvad man foretager sig.

Han skriver: ”Guds rige består ikke i ord, men i kraft.” Hermed mener han, at ord, som denne verden taler, ikke har nogen kraft i sig. Kraften må komme alene fra det skabende og livgivende ord, der plantes i et ængsteligt hjerte. Da kan den håbløst misforståede smile, fordi Guds kraft fylder alle hjerterum, og da kan en syndebetynget sjæl finde ny kraft i det rensende soningsblod.

I ét af sine sidste breve skriver Paulus: ”Hent kraft fra nåden i Kristus Jesus”. 2. Tim.2,1. Her åbner Paulus den store hemmelighed for os, at kraften skal hentes hos Jesus. Det er nåden i Kristus, som skal være vores udgangspunkt i enhver situation, for nåden er nemlig ikke betinget, men betingelsesløs. Den favner det hjælpeløse og nødråbende menneske og giver det fuldkommen hvile midt i dagliglivets trummerum. Gud giver kraft til at sige nej til synden. Gud giver kraft til at følge Lammet, hvor det går og Gud giver kraft til at tjene, lide og ofre med Jesu sind.

Og lad os aldrig glemme, at Gud giver kraft til at gå på den vej, som bliver banet af en vejbryder. Som det står i Mika 2,13: ”En vejbryder går foran dem; de bryder gennem porten og går ud: FORAN DEM skrider deres konge og Herren i spidsen for dem.”
Godt, at det forholder sig sådan, AT JESUS GÅR FORAN, Ham, der engang skal komme igen med kraft og megen herlighed (Matt.24,30).


Kærlig hilsen - og Guds fred
Gert Grube - http://www.dagens-ord.etnos-forlag.dk/  
Dagen Ord 3. august 2011