JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart

 
Har du set Jesus?

Tre herlige billeder
Af Gert Grube

Es. 6,5: ”Og nu har mine øjne set kongen”.

I Bibelen findes der flere beskrivelser af Jesus. Igennem årene har jeg været betaget af blandt andre - tre af dem, som står henholdsvis i Esajas, Mattæus-evangeliet og i Johs. Åb.

Først beskrivelsen fra Esajas kap.53, som er et herligt billede på Jesus. Jeg vælger et par af versene:

Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik helbredelse ved hans sår. Vi for alle vild som får, vi vendt os hver sin vej, men Herren lod falde på ham den skyld, som lå på os alle. Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen for at slagtes, som et får, der er stumt, når det klippes – han oplod ikke sin mund. Fra trængsel og dom blev han taget…

Ja, sådan beskrev Esajas det 600 år før Kr. Et fantastik smukt og gribende billede af vor frelser, der fandt sig i alt for at føre os ind i sit fællesskab. Hver gang jeg læser om den lidende tjener hos Esajas bliver jeg grebet af personen Jesus, der var villig til at følge Guds plan ud til den yderste spids, hvor han bogstaveligt blev spiddet til et kors. Men først skulle han gennem trængsel på trængsel. Dernæst skulle han dømmes for alt, ja, for hele verdens synder, også din og min. Ja, et herligt billede af Frelseren.

Det andet herlige billede henter vi hos Mattæus-evangeliet kap. 17, hvor Jesus befinder sig på Forklarelsens Bjerg sammen med tre af sine disciple. Pludselig bliver Jesus forvandlet for deres øjne og får et himmelsk skær over sig. Mattæus beskriver det sådan: ”Hans ansigt strålede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.” Matt.17,2. Og senere lyder det: ”Denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham!”

Disciplene får lov til at se Jesus i et forklarelsens skær, som de aldrig glemmer. Samtidig oplever de, at Jesus berører dem med sin hånd og tilføjer et ”Frygt ikke!” Et uforglemmeligt øjeblik, som Peter må give udtryk for i sit brev.

Det tredje herlige billede har vi i Bibelens sidste bog, Johs. Åb. kap. 1 vers 13-16:

Og midt imellem lysestagerne en, som lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som luende ild og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt sværd, tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke.

Tre uforglemmelige billeder af Jesus, som vi må grunde over og gemme i vort hjerte. Vi kunne måske lige nå at nævne et fjerde billede, nemlig det billede, vi får af Frelseren, når ét af hans ord får personlig adresse. Denne oplevelse havde jeg igen for nylig, da jeg læste ordet: ”Se, jeg kender dine gerninger, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke.” Jeg blev dybt berørt, og så igennem teksten et herligt billede af Jesus, som min ven og fortrolige.

Har vi set kongen? Har du set kongen? Har jeg set kongen? Alt afhænger nemlig af dette syn.
Har vi set Jesus i hans fornedrelse?
Har vi set ham i Hans ophøjethed?
Ja, har vi set ham som vor fortrolige ven og frelser? Da har vi set det, som er nødvendigt for vor frelse.

Vore salmedigtere kan tit sige det, som vi andre føler skal siges. Det er den rigdom, vi har i vor salmeskat, som er én af de smukkeste i verden. Lad os sætte pris på den og så både bede og synge de indholdsrige og vedkommende ord. En mand ved navn Karl Marthinussen har digtet en sang, som netop siger noget - er et fint supplement til bibelverset til Dagens Ord. Lad os læse nogle af versene og forny vort håb til Kongen:
 

Ja, engang mine øjne skal
se Kongen i hans pragt;
tilbede i hans tempelhal
hans nåde og hans magt.
I et krystalklart hav af lys
forsvinder tidens nat og gys,
forvandlet bli´r hver gåde her
til lovsangsjubel der.

Men skønnest er det dog at se
Guds underfulde Lam,
med mærkerne fra korsets træ
og sejrens glans om ham.
Og denne glans er mer´ end sol,
den er Guds gyldne nådestol,
og støvets dragt, som her mig bandt,
bli´r klar som diamant.

Så er jeg frelst, så er jeg fri,
så har jeg vundet frem.
Så er min strid med et forbi,
så er jeg i mit hjem.
Det hjem min Frelser lovet har
hver den, som korset med ham bar,
Guds Paradis, vort rette hjem,
det ny Jerusalem.


Kærlig hilsen - og Guds fred
Gert Grube - http://www.dagens-ord.etnos-forlag.dk/ 

Dagens ord 24/8-2011