JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart


Hvordan kan jeg være sikker i min tro?

Det at blive kristen kan opleves meget forskellige fra person til person. Nogle mærker straks en forskel, en stor glæde og kæmpe forandring mens det for andre kommer langsomt. Det som er vigtigt er ikke så meget oplevelsen, men det faktum at vi bliver et Guds barn, når vi tager imod Jesus som vores frelser.

Johannes Evangeliet 1:12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;

Vores følelser siger ofte noget andet, og vi kan måske blive usikre på om vi nu også er frelst. Hvis man spørger en gruppe mennesker om de er kristne vil svarene måske være ja, måske, det ved jeg ikke, lidt.

Det nye testamente gør det muligt for os at være sikre på at vi er kristne og har evigt liv.

Johannes' første brev kap. 5 vers 13
Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv.

Ligesom et kamerastativ står på tre ben, på samme måde er vores fællesskab med Gud baseret på Treenigheden.

  • De løfter Faderen giver os i Bibelen

  • Sønnens offer for os på korset

  • Åndens overbevisning i vore hjerter

 

Guds Ord

Hvis vi skulle basere vores frelse på følelser ville vi aldrig kunne være sikre på noget som helst. De kan gå op og ned alt afhængig af situationen og er ikke til at stole på. Men Bibelens løfter, som Guds Ord, forandre sig ikke og er til at stole på.

Et af Bibelen løfter lyder sådan her:

Johannes' Åbenbaring  kap. 3 vers 20
Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Vi har mange måde at beskrive det at få et nyt liv sammen med Jesus. At blive kristen, give sit liv til Jesus, modtage Jesus, tro på ham. Alt sammen beskriver det samme, nemlig at Jesus kommer ind i vores liv på samme måde som det står i verset.

Kunstmaleren Holman Hunt malede i 1853 et maleri han kaldte The Light of the World ud fra dette vers.

Jesus, verdens lys, står foran en dør som er dækket til med græs og ukrudt, mens at døren forestiller døren ind til et menneskes liv. Mennesket har ikke bedt Jesus om at komme ind, men han står ved døren og banker og venter på svar. Han ønsker at komme ind og blive en del af dette menneskes liv. Der var nogen der påpegede at han havde glemt at male dørhåndtaget på ydersiden. ”Nej” svarede Holman, ”det er meningen. Døren har kun et håndtag, og det er på indersiden”. Sådan er det. Vi må selv åbne døren for ham, vi har frihed til selv at vælge. Og gør vi det har han lovet at han vil komme ind og holde måltid med os. At spise sammen er et billede på det venskab Jesus tilbyder alle dem som åbner døren for ham. 

Når han er kommet ind i vores liv, lover han os at han aldrig vil forlade os. Han sagde til sine disciple

Mattæus Evangeliet kap. 28 vers 20
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Vi snakker måske ikke med ham hele tiden, men han er der. Det er ligesom når jeg f.eks. er i samme rum som en af mine venner, så snakker jeg heller ikke med ham hele tiden, men jeg ved at han er der. På samme måde er det med Jesus

Dette løfte om at Jesu nærvær er tæt bundet sammen med et andet løfte, nemlig løftet om evigt liv. Dette liv begynder når vi lukker Jesus ind, og er ikke begrænset til denne verden men fortsætte ind i evigheden.

En dag skal Jesus komme tilbage til jorden for at skabe en ny himmel og en ny jord. Alle Guds børn skal være der, sammen med Herren for altid. Der er ingen synd, ingen død, ingen smerte. Som en præst en gang sagde da han snakkede med nogle sygeplejersker: ”Der er heller ikke nogen sygeplejersker”, men de sagde ”jo, selvfølgelig er der der, men de har bare ikke noget at lave”.

Nogen gør måske grin med Himmelen og at det bliver kedelig. Men der står skrevet at ”Intet øje har set, intet øre hørt og ingen mand tænkt på det som Gud har forberedt for dem som elsker ham.” (1.kor 2:9).

Bibelen har ingen slutning, den slutter med en ny begyndelse. Alt dette venter os som tror på Jesus. Det kommer ikke an på hvad vi føler, men Guds løfter, og dem har vi på skrift.

 

Jesu gerning

Der er måske nogle der synes det lyder dumt at sige at jeg er sikker på at komme i Himlen, og det ville det også være hvis det kom an på os og hvad vi har gjort. Hvis det kom an på hvor godt jeg levede ville jeg ikke have nogen chance for at komme ind overhovedet.

Men sådan er det heldigvis ikke, Gud har nemlig givet os endnu et løfte om at det evige liv er noget vi har fået som gave. Jesus har betalt den, vi har ikke fortjent den men kan alligevel få den ved at sige tak.

Johannes Evangeliet kap. 10 vers 28
og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.

Det hele begyndte med Guds kærlighed til os.

Johannes Evangeliet kap. 3 vers 16
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Vi fortjener alle at gå fortabt men han lod sin eneste søn dø for os, og på grund af det kan vi få evigt liv, alle dem som tror.

I det gamle testamente var der en mand der hed Esajas som forudså hvad der skulle ske med Jesus

Esajas kap. 53 vers 6
Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.

Han siger at vi alle har gjort noget galt men at Herren lod det ramme ham, altså Jesus i stedet for os. Jesus havde nemlig aldrig gjort noget forkert. Det var også derfor at Jesus råbte da han hang på korset

Markus Evangeliet kap. 15 vers 34
Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Idet at han blev fyldt med alt det vi har gjort forkert kunne han ikke være sammen med Gud mere. På den måde er vi sikre på Guds tilgivelse. Vores synd er væk og vi vil aldrig blive fordømt.

Romerne kap. 8 vers 1
Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.

 

Åndens vidnesbyrd

Når et menneske bliver kristen kommer Helligånden også kaldet Talsmanden til at bo i det menneske. 

Johannes Evangeliet kap. 16 vers 7 
Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

Det er specielt to ting den gør som hjælper os til at være sikre på vores tro. 
For det første forandrer han os indvendig. Han hjælper os til at blive mere lig Jesus, det er det som kaldes Åndens frugt. Kærlighed, glæde, fred, tilgivelse, venlighed, godhed, trofasthed, tålmodighed.
Selvfølgelig sker det ikke fra en dag til den næste. Det er ligesom når man planter et træ, så vil der går noget tid før man kan høste frugterne, og på samme måde er det med Åndens frugter. 

Paulus' andet Brev til Korinterne kap. 3 vers 16-18 
Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Også kærligheden til Gud, vores far i himlen, bliver større, og dermed også  kærligheden til og omsorgen for andre mennesker.

Johannes Evangeliet kap. 15 vers 26 
Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.

Den anden ting er, at han skaber en personlig overbevisning om at vi er Guds barn. Det er forskelligt hvordan vi oplever det men sikre, det kan vi være. Vores vished er baseret på det som Gud har lovet os i Bibelen. På det som Jesus gjorde på korset og gennem det Hellighånden gør i vores liv. Det er stort at kunne vide vi er Guds barn, at vi er tilgivet, at vi er kristne og at vi har et evigt liv.  

Johannes Evangeliet kap. 1 vers 12-13
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Johannes Evangeliet kap. 3 vers 1 
Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! 

 

Stykket er skrevet af Pauli Østerø efter inspiration fra Alpha