JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart


Paulus’ første brev til Korinterne 13;4-7

Kærligheden er tålmodig
Den holder længe ud, er langmodig, vedholdende, barmhjertig, medfølende, deltagende, sympatisk, medlidende og nådefuld

Kærligheden er mild
Den er velvillig, blid, hengiven, rar, imødekommende, venskabelig, trofast og solidarisk

Kærligheden misunder ikke
Den koger aldrig over med jalousi og skindsyge, er aldrig uforsonlig, nidsk, hadefuld, hævnlysten, fjendtlig, ubehagelig, generende, uvenskabelig eller kold

Kærligheden praler ikke
Den er ikke fremfusende, hastig, brovtende, stortalende, højttalende, overdrivende eller dramatiserende

Kærligheden bilder sig ikke noget ind
Den er ikke arrogant og opblæst med stolthed, hovmod, ærgerrighed, ærekærhed eller selvhøjtidelighed. Den er heller ikke forfængelig, pyntesyg, opblæst, fornem, dumstolt eller hoffærdig

Kærligheden gør intet usømmeligt
Den opfører sig ikke uhøfligt, uforskammet, ubehøvlet, groft, simpelt, vulgært eller tarveligt. Den optræder heller ikke uopdraget, ubehøvlet, udannet eller primitivt og udstiller sig aldrig anstødeligt, forargelig, upassende, uklædelig, frækt eller umoralsk

Kærligheden søger ikke sit eget
Den følger ikke sit eget, kræver ikke sin egen vilje eller forlanger at få ret, for den er ikke egoistisk, egenkærlig, selvisk, selvglad, egennyttig, hensynsløs, beregnende, durkdreven, snu eller asocial

Kærligheden hidser sig ikke op
Den forbitres ikke, er ikke pirrelig, hidsig, emsig, eller sårbar, endsige irritabel, gnaven, vredladen, fortræden, knotten, barbarisk, barsk, brysk, bister, fortrydelig eller ærgerlig

Kærligheden bærer ikke nag
Den nærer ikke had, er ikke bitter, fornærmet, krænket, fortørnet, harmfuld eller vred. Heller ikke sart, sensibel, sensitiv, let at støde, nærtagende eller klynkende. Den husker ikke på, eller opregner det onde, der anrettes og iværksættes imod den, ligesom den ikke hæfter sig ved, lytter til eller viser opmærksomhed overfor, at den udsættes for forurettelse, retsbrud, falskhed, uretfærdighed, krænkelse eller misforståelser

Kærligheden finder ikke sin glæde i uretten
Den billiger, fryder og godter sig ikke over uretfærdighed, ondskab, synd, falskhed eller bedrageri

Kærligheden glæder sig ved sandheden
Den frydes og begejstres når retfærdighed, retsindighed, ærlighed, pålidelighed, troværdighed, retskaffenhed, tolerance, ægthed og oprigtighed er fremherskende, sejrer og er almindelig

Kærligheden tåler alt
Den udholder alt, bærer op og løfter under alle forhold og forbindelser, alt der sker og alle omstændigheder, der melder sig og indfinder sig

Kærligheden tror alt
Den er altid parat til at tro det allerbedste ved hver eneste person

Kærligheden håber alt
Dens håb, tillid og forventninger er holdbare, robuste og seje under alle omstændigheder. Den falmer, blegner og svækkes ikke under nogen forhold, tilskikkelser eller hændelse

Kærligheden udholder alt
Den gennemlider, døjer og tåler alting. Den bliver ved og fortsætter under alt, der finder sted, foregår og sker, uden at svækkes, nedbrydes, udmattes eller blive kraftløs.

V.Hv. 2005