JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart

Et stærkt billede af kongen
Es. 33,17: ”Dine øjne skal se kongen i al hans skønhed.”

Det vigtigste i livet er at se Jesus som kongen, se ham som den konge, der er herre over liv og død. Se ham som kongen, der er herre i konkrete situationer i menneskers liv.

Mødestedet er først og fremmest Bibelen, hvor hans fodspor og hjertelag viser sig for den, der tror. En mand aflægger følgende vidnesbyrd: ”Bibelen lærte mig sandheden, og Helligånden viste mig Herren Jesus klarere og klarere for hver dag. Jeg så ham på Golgatas kors, da han døde for mig som et Guds lam. Jeg så, at mine synder og skrøbeligheder hvilede på hans skuldre. Jeg så Hans hellige og dyre blod som blev givet for verdens synd, og derefter så jeg ham som den sejrende og opstandne komme ud af graven. Alle hans fjender var besejret og lå under hans fødder.”

Se, det er nåde, at man får lov til at se Jesus ud fra bibellæsningen, men lige så stor nåde er det at se Jesus på et ligklæde, hvor hele hans lidelse kan aflæses. Nu er kirkens tro baseret på Bibelen og ikke på et ligklæde, men det er værd at bemærke, at ligklædet fra Torino er det mest videnskabelige undersøgte stykke arkæologi, kirken ejer.

Indtil år 1898 var man fra kirkeligt hold mest tilbøjelig at anse det for en forfalskning, Men i det år skete der noget, der bragte videnskaben ind i billedet. En fotograf ved navn Secondo Pia fik lov til at fotografere ligklædet. Da han og hans hjælpere stod i mørkekammeret og skulle fremkalde den fotografiske plade, fik de et chok. Det, der skulle være et negativ, var nu et positiv. De så et lidende og myndigt ansigt med blodsdråber ved panden. De fandt hurtigt ud af, at billedet på ligklædet måtte være et negativ af en korsfæstet mand. Det positive billede gik naturligvis verden rundt og vakte stor opsigt.

Ligklædet er ikke malet. For det første vil det være umuligt at kunne spejlvende naturen med en sådan nøjagtighed. Dernæst er der ikke maling mellem trådene. Ingen kan male et billede uden, at der kommer maling mellem trådene. Der er simpelthen sket en svidning. To videnskabsmænd fandt ud af, at svidningen på overfladen af trådene måtte være resultat af en kortvarig stråling, idet man ud fra svidningen kan måle den brøkdel af et sekund strålingen varede. De mener, at der er tale om strålingen i forbindelse med opstandelsen.

I øvrigt blev ligklædet grundigt undersøgt i 1978 af 40 videnskabsmænd, der hver havde sit specielle stofområde som udgangspunkt. Vi troede, sagde en af deltagerne, ingeniør Kenneth E. Stevenson, at vi i løbet af et par dage kunne konstatere, at det var en forfalskning. Nu er der gået fire år, og det eneste, vi har kunnet blive enige om, er, at en forfalskning er det i hvert fald ikke. Det er et ægte arkæologisk fund. Et ligklæde fra en korsfæstet jøde. Var det så Jesus? 26 af de 40 forskere svarede ja. De andre 14 ville ikke tage stilling. Effektive amerikanere har sat computere til at beregne sandsynligheden for, at lagnet i Torino faktisk var Jesu ligklæde. Resultatet: Der er én mulighed ud af 82 millioner for, at det ikke er Jesus. Det vil sige, at det er 81.999.999 chancer for, at det VAR Jesus.

Vel, nu er det jo ikke meningen, at ligklædet på nogen måde skal dyrkes, men da dets undersøgelser fuldstændig samstemmer med Bibelens beretning om Jesu lidelse og død, fortæller det os, at Bibelen er sand. Der er så mange faktorer, som skal passe sammen for at det kunne være Jesu ligklæde og FAKTORERNE er der. Bl.a. var det jødisk skik i det første århundrede, at man anbragte en mønt på den afdødes øjenlåg. Manden i lagnet havde mønter på øjenlågene. En professor fra Chigago har fundet 24 lighedspunkter mellem aftrykkene og en mønt, en lepta, som var præget i Palæstina i år 31 og 32 af Pontius Pilatus. Det argument, synes jeg, vejer tungt. Men kig nu på billedet og undersøg eventuelt selv sagen nærmere på f.eks. Google.dk

Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube - www.dagens-ord-andagt.dk

Det, som ligklædet gør opmærksom på

Es. 53,5: ”Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår.”

Igennem mange år har jeg været fascineret af ligklædet fra Torino. Jeg har fulgt med i løbende artikler og med glæde læst de fantastiske vidnesbyrd om ligklædets historie og ægthed. Derfor er det med smerte og undren, at jeg i min begejstring for vor tids stærkeste arkæologiske vidnesbyrd om Jesu lidelse og død, af andre kan blive tilbagevist med et skuldertræk og en let overbærenhed.

Langt de fleste mennesker afviser Kristi ligklæde på grund af uvidenhed. Ja, man må tage sig til hovedet, når man nu ved, at viden er forudsætning for stillingtagen. Jo, vi danskere er gode til at tilbagevise fakta, når det ikke lige passer ind i vore systemer.

Igennem denne andagt vil jeg kort ridse op, hvad ligklædet har sagt mig. En dag i maj måned i år kiggede jeg på fotoet af klædets ansigt (som er udstillet i Galleri Bibelland) og blev pludselig draget ind dets mange udtryk.

Jeg så Jesus som kongen, men også som den lidende tjener, der udgød sit blod for vore synders skyld. Ansigtets lidende udtryk og blodmærker fra tornekronen fik mig til at citere Es.53,5: ”Ved hans sår har jeg fået lægedom.” Mærkerne fra blodet på panden blev det blod, hvormed jeg blev købt fri fra undergang og død, men også det blod, som renser og læger.

Der er jo tale om det blod, hvormed Jesus har betalt den højeste pris, der nogensinde er betalt i verden. Så stærkt blev oplevelsen, at jeg fandt hvile i blodets lægende kraft.
Man kan i øvrigt se mærker fra blodet mange andre steder på ligklædet. Blodet fra naglemærkerne og spydstikket ses tydeligt.

Så forstår man også salmedigteren Hans Adolf Brorson, når han skriver, at

”det ord om Jesu død og blod,
det har så stærk en tone,
at det opvækker den igen
som døde før i synden hen,
når han det vel modtager.”
[fra salmen ” Op, alle folk på denne jord”]

Der et fantastisk sammenfald mellem ligklædets mærker og evangeliernes beretning om Jesu lidelse. Hele kroppen bærer præg af piskeslag, og man kan oven i købet sætte piskemærkerne i forbindelse med et bestemt torturredskab fra den romerske tid – en såkaldt ”Flagrum plumbatum”, som består af lædersnore og et fast håndtag. For enden af snorene er fastgjort to jernkugler for at gøre slagene tungere. Jernkuglernes afstand passer lige til de mærker der er på klædet. Efter slagmærkernes retning at dømme er han blevet pisket fra begge sider. Mørke områder omkring skulderbladene stammer fra tværbjælkens skurren hen over sårene.

Endnu et stærkt vidnesbyrd er mærkerne efter tornekronen, som soldaterne brutalt pressede ned over hans rene og uskyldige ansigt. I øvrigt symboliserer tornekronen forbandelse. Adam blev jo forbandet på grund af ulydighed og op af hans mark voksede, der tjørn og tidsler. Hvis vi bliver i billedet er det torne fra den forbandet mark, som bliver flettet til en tornekrone. Forbandelsen fra Adam og hængt op på et forbandelsens kors ude på askedyngen, hvor enhver kunne nedgøre offeret.

Det var Jesu lod for at frelse os fra syndens forfærdelige følger.

Hertil passer Paulus’ ord fra 2. Kor.5,21: ”Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” Se, det er evangeliet, og det er først og fremmest det, som ligklædet gør opmærksom på. Så kan man godt forstå, at de mennesker, der knæler ved ligklædet i Torino, må fælde en tåre.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube www.dagens-ord-andagt.dk