JesusFreak

• Home • Giv dit liv til Jesus • inspiration • Læs i Bibelen • Kontakt

Jesus siger:
JEG er VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;
INGEN kommer
til Faderen uden ved mig!

VIDEOER
Den Kristne Kanal
Glimt af evigheden, eng.
Derek Prince, underv.

MUSIK
Samuelsons
Don Moen live

UNDERVISNING

Ordet er Gud
Han savner
Jesu Ligklaede
Forbandelsen brudt
Ordet
Stol paa Gud
Vær korsbaerer
Har du set Jesus?
Navnet
Rejs dig og frygt ikke
Kraftoverforsel
Sikker tro
Det talte ord
Kaerligheden
Jesu Kristi Jantelov
Herren giver mig

VIDNESBYRD

Forvandling
Fitzgeralds maleri
Ove Falgs syn
Rasmus
Indhegningen
Kanden
vinterblomst
Tulipanen
Engle & amoriner
Englevagt
Englevisit

EFTERTANKE

Skrivebordsbaggrunde
Den navnlose
Kvinden der vogter
Skabelsen
Billetterne
Gode leveregler
Solsikken fra Theresien 

FOR BØRN

Skabelsen
Kastanietræet

Hjemmesider

Derek Prince, DK
Dagens Ord Andagt
Dagens Ord
Israelmissionen
Ordet og Israel
Velsign Israel
KKL- Danmark
Jule clipart

Forbandelsen er borte

Gal. 3,13: ”Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet:’ Forbandet enhver, der hænger på et træ’ ”

2. Kor. 5,21: ”Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.”

Paulus rammer præcis med sine udtalelser. Med korte ord formår han at beskrive evangeliets kerne, at Jesus blev en forbandelse og blev gjort til syndens masse, alt sammen for at frelse os og bringe os ind i det guddommelige fællesskab.

Guddommeligt, jamen det er guddommeligt, når himlens kongesøn vil have med os at gøre og fuldstændig træder i stedet for os, så der kun er velsignelse tilbage.

Det har gjort indtryk på mig, at der findes et stærkt symbol/billede på Jesu forløsende gerning. Det er Jesu tornekrone, som er et stærkt symbol på, at nu er forbandelsen hævet.

Jeg havde tidligere udstillet en tornekrone (formet stueplanten Jesu blodsdråber) og fået mange kommentarer. Én kommentar vil jeg sent glemme. En nordmand spurgte mig om jeg vidste, hvad tornekronen symboliserede? Jeg måtte svare nej. Og så fremkom den bedste symboliserende forklaring, jeg havde hørt. Nordmanden sagde: ”Tornekronen symboliserer forbandelse og for at forstå det, må vi tilbage til Adam, som i sin ulydighed oplevede sine marker blive forbandet. Op af disse marker kom der kun tidsler og torne – og hvis vi bliver i det billede, blev Jesu tornekrone formet af torne og tidsler fra Adams mark. ”

Først med blodet på tornene blev forbandelsen ophævet og enhver, som tror på denne ophævelse er frikendt, for Jesus blev tornekronet for den enkelte. Han blev knust for os og døde for os, så vi kunne få nåden uforskyldt.

Det er da et budskab, der vil noget. Så kan vi med frimodighed være storforbruger af Guds nåde, for den kommer fra en uudtømmelig kilde. Og vi kan med frimodighed bekende ind over vort liv. ”Forbandelsen er borte – der er kun genløsning tilbage – jeg er fri til ånd, sjæl og legeme.”

Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube - www.dagens-ord-andagt.dk